27 februari 2020

Heel lang stil op deze pagina: er wordt nog nagedacht over een nieuwe invulling van het ABC, ook omdat er deze zomer heel veel van onze atletiekbanen onderhouden worden.

Hopelijk is er deze zomer nog wel een of twee wedstrijden.

We houden jullie op de hoogte!


line